Luonto | Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oliver Kulpakko

Sähköposti: oliver@kulpakko.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Oliver Kulpakko

Sähköposti: oliver@kulpakko.com

3. Rekisterin nimi

Sovelluksen Luonto käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien toimintojen tuottamiseksi sekä näiden palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja tallentuu rekisteriin sovellusta käyttäessä, ja tietojen muuttuessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelin jolla rekisteri sijaitsee on suojattu turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyynnön tulee olla kirjallinen, ja se tulee toimittaa kohdassa 2 olevalle taholle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjausta tai poistoa. Pyynnön tulee olla kirjallinen, ja se tulee toimittaa kohdassa 2 olevalle taholle.

12. Muutokset rekisteriselosteeseen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme. Voimme päivittää tätä tietosuojalauseketta tarvittaessa. Suosittelemme, että tutustut rekisteriselosteen sisältöön aika ajoin, jotta saat tietoosi selosteeseen mahdollisesti tehdyt muutokset.

Viimeksi päivitetty 4.5.2019.